Té com a objectiu ampliar la visió de l’odontologia tradicional, observant a l’ésser humà tant en la seva organització física i funcional com també en la seva organització anímica i espiritual.

La salut i la malaltia dependran de la unió harmònica o pertorbada d’aquests quatre nivells organitzatius, físic, funcional, anímic i espiritual. Per això un dels factors importants en la teràpia antroposòfica serà estimular les forces autocuratives inherents en l’ésser humà. Enfortint les forces següents:

  • Forces espirituals.
  • Forces anímiques.
  • Forces vitals.
  • Forces físiques.

Per realitzar-ho és necessari una activitat que és estimulada pel Jo, el nucli de l’ésser i que és potenciada pel cos mitjançant les forces anímiques (pensar, sentir i voluntat). És a dir, el Jo té la idea, l’ànima la vol realitzar i el cos la realitza per mitjà de les seves forces vitals i físiques.

La boca és la porta d’entrada a l’interior de l’ésser humà, les dents com a òrgans formadors de la paraula se situen en l’extrem inferior de la part superior pensant del cos humà, així també és l’ ingrés a la part metabòlica, aquí s’efectuen les primeres baules de la cadena digestiva, en la qual incorporem les substàncies. Les nostres dents són la primera línia de defensa del Jo.

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.