PER QUÈ REDISSENYEM LA NOSTRA IDENTITAT CORPORATIVA ?

L’encàrrec del disseny i la aplicació dels nous símbols de la Clínica, ha tingut diversos objectius:

• Renovar i modernitzar els elements gràfics, la gamma de colors i la tipografia.
• Augmentar la visibilitat i notorietat gràfica de la Clínica.
• Ordenar la informació i les jerarquies visuals.
• Crear identificació en tot el grup humà de professionals i els pacients.
• Millorar la comunicació i la divulgació de l’Odontologia Neurofocal.

PER QUÈ AQUESTS SÍMBOLS I COLORS ?

• El nucli conceptual del disseny està en la lletra central “O”, que simbolitza la connexió entre dos punts: Les dents i els òrgans humans, essència i resum de la Teràpia Neurofocal.
• També admet la interpretació com 2 somriures, 2 mandíbules i els punts de les dents o la silueta zenital del pacient i l’odontòleg.
• Els colors són una evolució del taronja existent, per transmetre energia, frescor i dinamisme i la tipografia és un pal sec molt llegible, actual i de traços regulars i elegants.

En resum, una identitat corporativa en sintonia amb aquesta nova manera d’entendre i exercir l’activitat professional de l’Odontologia.

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.