Integrem tots els coneixements adquirits de l’odontologia convencional, ampliant-los amb els principis i els mètodes de tractament de l’odontologia Neurofocal, per ajudar el pacient a restablir l’equilibri perdut i prevenir recaigudes i debilitats de la salut bucodental. Les principals metodologies que ens ajuden són les següents especialitats:

Neurofocal

És la disciplina que estudia, reconeix i tracta la patologia bucal, en relació amb la resta de l’organisme, tant a nivell físic, emocional, energètic, evitant així l’ús de materials, tècniques, medicaments, tòxics o contaminants . Considera que els nostres dents, així com l’aparell de fixació dels mateixos i el seu sistema ossi de suport poden actuar com a focus o camps interferents, creant o mantenint malalties diverses en qualsevol part de l’organisme.

Les dents són cristalls vius i estan constituïts per un concentrat de venes, nervis, artèries i matèria inorgànica, que ens relacionen, amb l’exterior i amb la intimitat del nostre interior, d’aquesta manera rau la importància no només de la seva estructura i funcionalitat sinó també perquè els meridians d’energia tenen una representació en tots i cadascun dels odontones, d’aquesta manera podem parlar d’una reflexologia dental , tal com la descriuen diversos autors com Dr. Kramer, Dr. Adler, Dr. Duc, Dr. Dosch i Dr. Voll, sent aquest el que sistematitza la informació, relacionant els canals energètics, utilitzats com meridians en la medicina xinesa, amb diferents peces bucals, generant un mapa que serveix de referència per a associar o relacionar amb patologies extra bucals o bloquejos dentals.

D’aquesta manera, les nostres dents concorden a nivell físic amb : òrgans, vèrtebres de la columna, medul·la espinal, articulacions, òrgans dels sentits, glàndules endocrines.

D’altra banda, les dents es desenvolupen i erupcionen en un marc familiar, social, cultural, espiritual, emocional, etc … i com vidres vius que són, tenen la facultat d’emmagatzemar i emetre tota aquesta informació. Hi mapes i patrons, que moltes vegades, ens ajuden a desxifrar aquests codis ocults, permetent aprendre amb cada càries o malaltia.

Terapia Neural

El sistema nerviós vegetatiu regula les nostres funcions vitals, però al llarg de la vida es va emmagatzemant en ell informació no coherent com cicatrius, infeccions, conflictes emocionals, etc que el nostre ésser no sempre és capaç d’integrar. L’efecte sumatori d’aquestes, pot generar debilitats; desencadenar desordres, crisi i fins a malalties.

La Teràpia Neural, com a medicina que és, té la capacitat d’ajudar a recordar al sistema nerviós vegetatiu com és la seva funció, quan aquest es mostra disfuncional . Gràcies a la injecció de petites dosis d’un anestèsic local amb baix efecte anestèsic, però un elevat poder elèctric, podem despertar al nostre cervell visceral, que s’encarregarà de recuperar l’ordre perdut. En aquest sentit la Teràpia Neural es considera una medicina naturista ja que és el propi organisme qui regula la resposta curativa.

Per què dentistes, fent Teràpia Neural? Perquè la boca, amb els seus Articulacions Temporo mandibulars, es troben entre cos i cervell, convertint-se així en el gran missatger, distribuïdor i emmagatzemador d’informació referent al sistema nerviós i per això a la salut en general.

Antroposofía

Té com a objectiu ampliar la visió de l’odontologia tradicional, observant a l’ésser humà tant en la seva organització física i funcional com també en la seva organització anímica i espiritual .

La salut i la malaltia dependran de la unió harmònica o pertorbada d’aquests quatre nivells organitzatius, físic, funcional, anímic i espiritual. Per això un dels factors importants en la terapèutica antroposòfica serà estimular les forces autocuratives inherents en l’ésser humà. Enfortint les forces següents:

  • Forces espirituals.
  • Forces anímiques.
  • Forces vitals.
  • Forces físiques.

Per a realitzar-requereix una activitat que és estimulada per el Jo, el nucli de l’ésser i que és potenciada pel cos mitjançant les forces anímiques (pensar, sentir i voluntat). És a dir, el Jo té la idea, l’ànima la vol realitzar i el cos la realitza per mitjà de les seves forces vitals i físiques .

La boca és la porta d’entrada a l’interior de l’ésser humà, les dents com a òrgans formadors de la paraula es situen en l’extrem inferior de la part superior pensant del cos humà, així també és l’ingrés a la part metabòlica, aquí s’efectuen els primeres baules de la cadena digestiva, en la qual incorporem les substàncies. Els nostres dents són la primera línia de de defensa del Jo.

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.